OSI-8 en GDPR ofwel AVG

OSI-8 en GDPR ofwel AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de GDPR (General Data Protection Regulation) van kracht ofwel in het Nederlands AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en wordt deze vanaf genoemde datum daadwerkelijk gehandhaafd. Als OSI-8 Detachering doen wij er alles aan om onze business op orde te hebben en daarmee ook de informatie die jouw gegevens bevat.

De GDPR ofwel AVG regelt de privacy van gegevens van personen, en dus ook van medewerkers en kandidaten. Volgens deze verordening moeten organisaties uiterst zorgvuldig omgaan met data van personen. Als OSI-8 hebben wij alles in het werk gesteld om ons te houden aan de gestelde richtlijnen. Als recruitment- en detacheringsorganisatie hebben wij te maken met persoonsgegevens en aanvullende persoonlijke gegevens.

Daarom hebben wij onze eigen medewerkers geïnstrueerd om zorgvuldig en vertrouwelijk met verkregen persoonlijke data en gegevens van kandidaten en contactpersonen op te gaan. Elke medewerker heeft tevens een separate geheimhoudingverklaring ondertekend die mede moet waarborgen het belang en de vertrouwelijkheid van deze persoonlijke data.

Het AVG stelt een aantal eisen aan de transparantie over de verwerking en communicatie aan de betrokkene. Wij doen er daarom ook alles aan om hieraan te voldoen. Onderstaand lees je wat hieronder verstaan wordt en hoe wij hieraan vorm geven

Welke rechten heeft een kandidaat volgens de GDPR/AVG?

De AVG beschrijft in de Artikelen 15 t/m 21 de rechten die de betrokkene heeft als het gaat om de verwerking van zijn persoonsgegevens. Met betrokkene wordt bedoeld degene van wie OSI-8  de gegevens verwerkt. In ons geval is dit dus veelal de (potentiële) kandidaat of de medewerker en de contactpersoon van onze opdrachtgever.

Betrokkene heeft verschillende rechten:

#1 Recht op toegang
Een betrokkene heeft het recht om van een verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te krijgen dat er gegevens over hem verwerkt worden. In dat geval moet de volgende informatie verstrekt te worden:

 • Wij gebruiken de te verwerken gegevens om een optimale match te maken tussen kandidaat en opdrachtgever en waarbij we beide partijen zo min mogelijk te verstoren in hun bezigheden. Dit doen wij door een gerichte en relevante benadering en door inzichtelijkheid te creëren in de bij ons aanwezig data.
 • Dit inzicht en de mogelijkheid om te updaten c.q. te wijzigen danwel te verwijderen gebeurt via een afgeschermde beveiligde omgeving w.  “Mijn OSI-8” Self-Service Portal.
 • De persoonsgegevens die wij in ons systeem opslaan zijn de NAW gegevens, de geboortedatum, de telefoonnummers (zakelijk als prive) waaronder de betreffende persoon bereikbaar is en de emailadressen die gebruikt kunnen worden om de persoon per email te benaderen (zakelijk als privé), het CV, gewenste functiegroepen waarvoor de persoon in kwestie voor bemiddeld wil worden, danwel waar de interesse naar uit gaat mbt aan te bieden kandidaten.
 • Er vindt geen uitwisseling met Derde partijen van persoonsgegevens plaats zonder toestemming van de betreffende persoon.
 • De gegeven die wij beschikbaar hebben over een persoon is via een afgesloten portal “Mijn OSI-8” door de betreffende persoon direct inzichtelijk, te muteren danwel te verwijderen.

#2 Recht op rectificatie
De betrokkene heeft het recht om zijn gegevens te laten rectificeren mochten ze niet juist of onvolledig zijn. Het ATS (Applicant Tracking Systeem) van OSI-8 is gekoppeld aan het “Mijn OSI-8” portal. Via dit portal kan de kandidaat zijn gegevens zelf up-to-date houden.

#3 Recht op verwijdering
Door het recht op verwijdering, ook wel het ‘recht om vergeten te worden’ genoemd, heeft de betrokkene het recht om verwijdering van zijn gegevens te vragen.

Het recht kan gebruikt worden in de volgende gevallen:

 • de gegevens zijn niet meer nodig in relatie tot het doel van de verwerking
 • de betrokkene trekt zijn toestemming voor de verwerking in
 • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, en er is geen bewijsbaar legitiem belang om deze verwerking door te zetten
 • de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt
 • de gegevens moeten verwijderd worden in verband met een wettelijke verplichting

Via het “Mijn OSI-8” portal kan de kandidaat zijn gegevens zelf up-to-date houden, maar ook al zijn gegevens verwijderen.

#4 Recht op beperking van verwerking
Bij dit recht kan de betrokkene een blokkering van de verwerking aanvragen. Dit houdt in dat behalve dat de gegevens bewaard blijven, er geen andere verwerking mag plaatsvinden (dus ook geen verwijdering).

Een betrokkene kan van dit recht gebruik maken in de volgende gevallen:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene in twijfel getrokken. Gedurende de periode dat de persoonsgegevens gecontroleerd worden (en wellicht rectificatie plaatsvindt), mogen de gegevens niet gebruikt worden voor verdere verwerking;
 • de verwerking is onrechtmatig, maar de betrokkene wil niet dat de gegevens verwijderd worden en verzoekt in plaats van verwijdering om beperking;
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor verwerking, maar de betrokkene heeft deze nog wel nodig, bijvoorbeeld voor de onderbouwing van een rechtsvordering.

Het recht op beperking van verwerking wordt direct geactiveerd na schriftelijke berichtgeving. Als de verwerkingsverantwoordelijke besluit om de beperking op te heffen, dient hij OSI-8 Detachering hierover te informeren.

#5 Recht op data overdraagbaarheid
De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hij aan OSI-8  beschikbaar heeft gesteld, in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat te ontvangen (dit formaat moet machine leesbaar zijn, dus bijvoorbeeld een csv bestand of DOC). Deze gegevens kunnen vrij van rechten aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overgedragen worden.

#6 Recht van bezwaar
De betrokkene kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn gegevens, als de verwerking tot stand is genomen op basis van onderstaande punten:

 • De verwerking is noodzakelijk voor een taak van algemeen belang of voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardige belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde

Detachering

OSI-8 zet al jarenlang met veel succes de juiste ICT-professionals in op de juiste plek. Dit doen wij van Supportmedewerker tot Netwerk-specialist, van Software-ontwikkelaar tot Projectmanager.
Met onze ruime ervaring en uitgebreid ICT Netwerk garanderen wij binnen twee werkdagen de juiste professional te kunnen leveren. Vanzelfsprekend bieden wij al onze eindklanten onze unieke kwaliteitsgarantie van niet-goed geld-terug en daarnaast de gratis overname mogelijkheid. 

Werving & Selectie

OSI-8 werft en selecteert al jarenlang met veel succes de juiste ICT-professionals voor veel bedrijjven van groot tot klein. Doordat wij de ICT kandidaten-markt goed kennen zijn we in staat iedere gewenste kandidaat te vinden. Door onze jarenlange ervaring binnen het ICT Vakgebied kunnen wij de kandidaten beter toetsen en screenen. Het resultaat is een snelle plaatsing en vanzelfsprekend een OSI-8 garantie voor de startdatum en proeftijd 

Detavast

OSI-8 plaatst veel ICT-professionals volgens de detavast constructie. Het werven van een geschikte medewerker is gelijk aan de Werving & Selectie methode maar i.p.v directe indienstneming wordt dit vooraf gegaan door een detacheringsperiode. Dit biedt een opdrachtgever de gelegenheid om een potentïele medewerker te toetsen in de praktijk en na een vaste periode in dienst te nemen of eerder te beëindigen als de klik er toch niet helemaal is. Dit scheelt geld en tijd.   

Heb jij jezelf al op de kaart gezet?
Zet jezelf ook bij ons op de kaart en laat je - geheel anoniem - zien aan onze opdrachtgevers.