FAIR PRICE

ONZE PRIJZEN ZULLEN HET BEWIJZEN

Een eerlijke prijsstelling is waar OSI-8 voor staat. Wij hanteren concurrerende tarieven in vergelijking tot andere aanbieders en kunnen desondanks snel leveren, hoge kwaliteit bieden en garantie blijven geven.

Wij knijpen partijen met wie we samenwerken, w.o. freelancers niet uit. Wel blijven we kritisch en kijken we scherp naar gehanteerde prijsstellingen. Tevens maken wij geen gebruik van lange inhuurketens (maximaal 1 schakel), zodat er geen onnodige prijsopdrijvende opeenstapeling van marges ontstaat. Wij verzekeren onze opdrachtgever dat we een gematigde maar gezonde bruto marge op onze kostprijs hanteren, zodat we daarmee onze continuïteit van onze bedrijfsvoering kunnen waarborgen.

Onze prijzen zijn fair en wij bieden daarvoor de Beste Matches.