Kernwaarden

Kernwaarden

Onze kernwaarden geven de manier aan waarop we invulling geven aan onze ambitie. Ze vormen ons DNA en geven richting aan ons dagelijks doen en laten. Niet alleen naar onze klanten, maar ook naar onze medewerkers en op maatschappelijk terrein. Het is de specifieke OSI-8 manier van werken, waarmee optimaal resultaat bereikt wordt voor onze klanten, onze medewerkers en OSI-8.

  • Persoonlijk
  • Professioneel
  • Passie
  • Resultaatgericht