Kwaliteit & MVO

Een betere wereld begint bij je zelf

Als professionele dienstverlener stellen wij ons zelf verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening aan onze opdrachtgevers. Daarnaast vinden we dat wij een even zo grote verantwoordelijkheid hebben naar onze medewerkers, de maatschappij en het milieu. Dit hebben wij uitgedrukt in ons MVO-beleid.

Personeel

Wij streven er naar om duurzaam te ondernemen. Hierbij stellen wij de duurzaamheid van onze medewerkers voorop, zij zijn immers het belangrijkste goed van onze onderneming. In ons beleid houden wij zoveel mogelijk rekening met de specifieke omstandigheden en wensen van de medewerkers. Dit verschilt uiteraard per persoon, afhankelijk van de fasen in hun leven en loopbaan. Zo dragen wij bij in een goede werk-privé balans door onze medewerkers zo dicht mogelijk bij huis op de opdracht te plaatsen en zorgen we ervoor, door middel van frequent contact inzake de voortgang, dat we deze balans behouden en het werkplezier zo groot mogelijk maken.

In de IT markt is het bijblijven op technisch vlak van groot belang. Om dit te realiseren stellen wij onze medewerkers in staat mee te groeien met een steeds veranderende markt, waardoor zij waardevol blijven voor de arbeidsmarkt. Wij stimuleren en ondersteunen onze medewerkers in het verrijken van hun kennis. Wij organiseren kennissessies en investeren in het volgen van opleidingen en het afleggen van examens. Daarnaast stellen wij studiedagen beschikbaar om hiermee de studiedruk op de privétijd te verlagen.

Goede Doelen

Wij dragen ons steentje bij aan de maatschappij door meerdere goede doelen te steunen. Per periode kiezen wij een goed doel om deze door middel van een donatie te steunen. Het betreft zowel lokaal georganiseerde doelen, als landelijke organisaties. De landelijke doelen hebben met name betrekking op dierenwelzijn, natuur en milieu, aangezien wij vinden dat dit van groot belang is voor ouderen, onszelf en onze kinderen en daarmee onze huidige en toekomstige samenleving. Ook steunen wij kleinschalig sportverenigingen van onze eigen medewerkers, omdat wij het verenigingsleven en het sporten van onze IT-ers een warm hart toedragen.

Kwaliteitsmanagement

Wij voeren een bewust kwaliteitsbeleid gericht op een hoge klant- en medewerkerstevredenheid. Om deze kwaliteit te waarborgen én te verbeteren is dit een maandelijks punt op de agenda, zodat de werkwijzen kunnen worden geëvalueerd en aangepast. Door middel van gesprekken en tevredenheidsonderzoeken houden wij onze medewerkers en klanten nauw betrokken bij dit proces. Ons kwaliteitssysteem is IS0-9001 gericht en we volgen de NEN 4400-1 waar het gaat om de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze administratie en werknemersdossiers en de correcte afdracht van loonheffingen en omzetbelasting.

Milieuzorg

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verantwoordelijkheid nemen voor de manier hoe je omgaat met je klanten, je personeel én het milieu.
Wat betreft het milieu en onze leefomgeving kunnen wij hierin de grootste slag behalen met ons wagenpark. Om de CO² uitstoot te reduceren stellen wij als norm dat alle auto’s in ons wagenpark maximaal 110 gram CO² per km uitstoten. Daarnaast informeren wij alle bestuurders regelmatig over hoe zij zo zuinig mogelijk kunnen rijden en is brandstofverbruik een vast agendapunt in de halfjaarlijkse gesprekken. Ook streven wij er naar onze medewerkers zo dicht mogelijk bij huis te laten werken.

Wij maken onze medewerkers bewust van het gebruik van papier en het scheiden van afval. Ons streven is om binnen onze bedrijfsvoering nagenoeg alle papierstromen middels electronische weg te vervangen.