Goede Doelen En Sponsoring

Goede Doelen en Sponsoring

Wij dragen ons steentje bij aan de maatschappij door meerdere goede doelen te steunen. Per periode kiezen wij een goed doel om deze door middel van een donatie te steunen. Het betreft zowel lokaal georganiseerde doelen, als landelijke organisaties. De landelijke doelen hebben met name betrekking op dierenwelzijn, natuur en milieu, aangezien wij vinden dat dit van groot belang is voor ouderen, onszelf en onze kinderen en daarmee onze huidige en toekomstige samenleving. Ook steunen wij kleinschalig sportverenigingen van onze eigen medewerkers, omdat wij het verenigingsleven en het sporten van onze IT-ers een warm hart toedragen.

Wij ondersteunen o.a.:

Care for Family: Deze organisatie is een particulier initiatief, volledig door vrijwilligers gedreven. Zij ondersteunen en voorzien gezinnen die op het bestaansminimum leven van gratis levensmiddelen. De levensmiddelen en spullen worden verkregen van diverse ondernemers, dan wel worden deze ingekocht van verkregen donaties. Als OSI-8 dragen wij Care for Family een warm hart toe en ondersteunen hun middels een financiële bijdrage.

TV Waddinxveen:

Deze volledig zelfstandige vereniging, heeft 3 inkomensstromen t.w. lidmaatschap, baromzet en sponsoring. Als OSI-8 ondersteunen wij graag sport- en het verenigingsleven. Wij ondersteunen de vereniging middels een jaarlijkse financiële bijdrage. Daarnaast nemen presenteren we ons middels een winddoek en ondersteunen we in 2018 het Dames Eredivisie team.